สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และนายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เข้าร่วมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 11 ส.ค.2566