สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรีเข้าตรวจติดตามกระบือ จำนวน 4 ตัว ตามโครงการ ธนาคาร โค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผลการติดตามพบกระบือมีสุขภาพดีทุกตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 11 ส.ค.2566