สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายชรินทร์  ศรีศิริวัฒน์  รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม (ก.ฐ.จ.นครปฐม) เข้าตรวจติดตามโครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนกำแพงแสน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ณ  โรงแปรสภาพสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน (KU Beef)  โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 6 ก.ย.2566