สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เข้าตรวจประเมิน (ต่ออายุ) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ฟาร์มไก่เนื้อ บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด (ฟาร์ม 1, 2, 4, 5) ต.สัมปทวน  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  27 ธันวาคม 2566