สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่  ของ บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด เลขที่ 6/3 ม.3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุมโรค และมาตรการอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  3 มกราคม 2567