สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล  ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ คิดดีฟาร์ม เลขที่ 74 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายนพพร หนูรัตน์ ปศุสัตว์อําเภอดอนตูม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่  9 มกราคม 2567