สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 มกราคม 2567 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และนายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ  มอบหมายให้นายสัตวแพทย์วรวุฒิ วิเศษโส ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต7 รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เวลา 09.30-12.00น.

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  11 มกราคม 2567