สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล  ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม รับมอบและตรวจสุขภาพกระบือพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ บ้านนายอดุลย์ วงษ์ชื่น หมู่ 3 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม วันที่  11 มกราคม 2567