สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.ตอนตูม จ.นครปฐม โดยผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข-แมว พร้อมให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงหลังการผ่าตัด ผลการดำเนินงาน มีการทำหมันแมวเพศเมีย 59 ตัว เพศผู้ 19 ตัว ทำหมันสุนัขเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 90 ตัว มีผู้ขอรับบริการทั้งสิ้น 48 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม วันที่  16 มกราคม 2567