สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจประเมิน (ต่ออายุ) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ฟาร์มไก่ไข่ภัทราฟาร์ม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 180 ม.8 ต.บางไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม เข้าตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ และการสำรวจข้อมูลฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทสัตว์ปีก ของ1) บริษัทเกษมชัยฟู๊ด จำกัด อ.บางเลน จ.นครปฐม 2) อาม่าฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 185 ม.13 อ.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม  3) ฟาร์ม D ตั้งอยู่เลขที่ 169 ม.7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 4) JIB ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 136 ม.13 อ.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  18 มกราคม 2567