สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เข้าดำเนินการเก็บซีรั่มในโคและกระบือ ตามโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ ประจำรอบรณรงค์ 1/2567 (day 0) ณ บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด เลขที่ 85/2 ม.3 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  22 มกราคม 2567