สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ผลการดำเนินงาน มีการทำหมันแมวเพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 62 สุนัขเพศเมีย 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 98 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข 10 ตัว แมว 124 ตัว รวมทั้งสิ้น 134 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่  22 มกราคม 2567