สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เข้าตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ และการสำรวจข้อมูลฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทสัตว์ปีก ของ 1) รุ่งโรจน์ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 9/2 ม.1 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 2) สมจิตฟาร์ม1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 ม.7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 3) สมจิตฟาร์ม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 27 ม.8 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 4) จันทร์ฉายฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 ม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 5) จันทร์ฉายฟาร์ม2 ตั้งอยู่เลขที่ 15/2 ม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม และเข้าตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และการสำรวจข้อมูลฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทโรงฆ่าสัตว์ ของ 1) บริษัทเบทาโกร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 2) บริษัทต้นคูณการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 40/4 หมู่ที่ 11 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  24 มกราคม 2567