สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ณ บริษัท โชคนิพล หมูป่า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ม.7 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 6 ก.ย.2566