สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมให้ความรู้ประชาชนด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผลการดำเนินงานดังนี้ ทำหมันสุนัข 9 ตัว แมว 44  ตัว รวมทั้งสิ้น 53 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่ 6 ก.ย.2566