สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมตรวจต่ออายุสถานที่พักซากสัตว์ ของ
นายชาลี  ใจงาม (บริษัท พี.พี.เฟรช พอร์ค จำกัด) เลขที่ 98/6 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลการตรวจประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่ 13 ก.ย.2566