สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมมอบหมายให้คณะกรรมการทำลายซาก ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมที่ 50/2566 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เข้าทำลายซากชิ้นส่วนสุกรจำนวน 2,512.90 กิโลกรัม ที่อายัดไว้ โดยการฝังกลบ ณ ด่านกักกันสัตว์นครปฐม เนื่องจากซากสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถนำไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะโรคระบาด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่ 15 ก.ย.2566