สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 วันที่ 18 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและห้องเย็น ที่มีการขายในลักษณะขายส่ง ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา และราคาจำหน่ายของเนื้อสุกร พร้อมตรวจเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้าย/ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  18 กันยายน 2566