สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมงพื้นที่สอบสวนโรค และวางแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ราชบุรี ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่  10 ตุลาคม 2566