สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เสี่ยงฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย สถานที่ฆ่าสัตว์รายย่อย สนามชนไก่/ซ้อมไก่ พื้นที่เสี่ยงนกอพยพ พื้นที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง และพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก พร้อมทั้งได้มอบยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ สำหรับการดูแลสัตว์ปีกให้สมาชิกกลุ่มสนามซ้อม ณ สนามซ้อมชนไก่ นายอุดม ชีวัน เลขที่ 36 หมู่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมสนามซ้อมชนไก่เป็นอย่างดียิ่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  12 ตุลาคม 2566