สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามแผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกและเชิงรับ โดยการเก็บซาก จำนวน 2 ราย มีไก่พื้นเมือง จำนวน 2 ตัวอย่าง เป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 1 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลศรีษะทอง และตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  16 ตุลาคม 2566