สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม เข้าตรวจสอบข้อแก้ไขปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ และเพิ่มเติมเอกสารตามมติคณะกรรมการฯ โดยร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จำนวน 3 โรง ในพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม      

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  16 ตุลาคม 2566