สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครปฐม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และเจ้าหน้าที่จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์ พบห้องเย็นในพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม การกระทำความผิดตามมาตรา 38 ผู้ใดจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรค ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พุทธศักราช 2559 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 62 โดยความผิดดังกล่าว สามารถเปรียบเทียบปรับได้ เป็นเงิน จำนวน 25,000 บาท ซึ่งผู้กระทำความผิด ได้จ่ายค่าเปรียบเทียบปรับที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่  17 ตุลาคม 2566