สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน บูรณาการร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลกระตีบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  โดยทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง มีการทำหมันสุนัขเพศเมีย 9 ตัว เพศผู้ 1 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 43 ตัว เพศผู้ 17 ตัว  รวมทั้งสิ้น
70 ตัว  มีผู้ขอรับบริการ 30 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่  17 ตุลาคม 2566