สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายสุพล จันทโคตร  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการทำประชาคมโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร บริษัท ฮีโร่แชมเปี้ยน ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมูที่ 3 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  18 ตุลาคม 2566