สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอบางเลน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางเลน  สาธารณสุขอำเภอบางเลน  กำนันตำบลบางเลน นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และปลัดอำเภองานปกครอง เข้าตรวจสนามชนไก่ ป.บางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการตรวจ มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 และกฎหมายของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่  6 พฤศจิกายน 2566