สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และด่านกักกันสัตว์นครปฐม เข้าตรวจต่ออายุสถานที่พักซากสัตว์ ภายในประเทศ  และสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการส่งออก ชนิดไข่ไก่/ไข่เป็ด/ไข่นกกระทา ของบริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด เลขที่ 106 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการตรวจประเมินเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่  7 พฤศจิกายน 2566