สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ บริษัท  เพ็ทนานาภัณฑ์  จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 173/3 ถนนมาลัยแมน ม.9 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ผลการตรวจสถานที่ และเครื่องจักรมีความเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  8 พฤศจิกายน 2566