สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์” เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวีรชัย  จิรธนาวุฒิ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลสัตว์ โรคระบาดที่สำคัญและการควบคุมป้องกันโรค และเรื่องวัคซีนและการใช้อย่างถูกต้อง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่  15 พฤศจิกายน 2566