สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ตรวจเยี่ยมกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ โรงเรียนการบิน กองพันทหารอากาศโยธิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน และบ้านนางสาวประเทือง อิ่มจิตร เลขที่ 178 หมู่ 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมนี้ได้มอบวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกรในการดูแลสุขภาพกระบือ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่  21 พฤศจิกายน 2566