สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจติดตามการรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ขอบข่ายการรับรองไก่ไข่อินทรีย์ ณ ฟาร์มไร่ทนทำ ดำเนินกิจการโดย นายโกมล อ่อนสด ตั้งอยู่เลขที่ 134 ม.7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  27 พฤศจิกายน 2566