สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม เข้าตรวจต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ บริษัท รวมชัยมัลติเทรด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่  29 ถนนเพชรเกษตร ม.10 ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  6 ธันวาคม 2566