สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มสัตว์ปีก ที่เลี้ยงบริเวณหลังบ้าน หรือ
เลี้ยงปล่อย จำนวน 60 ตัว ในพื้นที่ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ซีรั่มวิทยา) ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมนี้ได้มอบเวชภัณฑ์และยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  6 ธันวาคม 2566