สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล
ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง หลักสูตร “ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ บ้านนายวิชัย กลิ่นสีทอง เลขที่ 48/7 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่  14 ธันวาคม 2566