สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอนครชัยศรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
 ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
ภายใต้กิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ 2567 ณ วัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผลการดำเนินงาน มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 20 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย  1 ตัว เพศผู้ 2 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 39 ตัว
เพศผู้ 8 ตัว รวมทั้งสิ้น 50 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว จำนวน 60  โด๊ส

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่  15 ธันวาคม 2566