สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ของ ฟาร์มสุกร เอียะล้งฟาร์ม 1 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม และฟาร์มเป็ดพันธุ์ โปรดฟาร์ม ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  15 ธันวาคม 2566