สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอสามพราน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง 
ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้กิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ 2567 ณ วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 45 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 12 ตัว เพศผู้ 4 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 34 ตัว เพศผู้ 43 ตัว รวมทั้งสิ้น  93 ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว 84 ตัว สุนัข 16 ตัว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่  20 ธันวาคม 2566