สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา  สายหงษ์ ปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสามพราน  ร่วมกับ นายอรัญ ชมภูพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2567