สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน  บูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครปฐม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ 1) สนามซ้อมไก่ ต.ดอนข่อย  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  2) สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคในสัตว์ปีก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่  29 มกราคม 2567