สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์วรากร  จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการเก็บตัวอย่างพื้นผิว (Surface swab) ในโรงฆ่าสุกร เพื่อให้การเฝ้าระวังโรคดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคในพื้นที่ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงฆ่าสัตว์พรวัฒนา (2) โรงฆ่าสัตว์
นางศิริพร  ธีรานุวัฒน์  (3) โรงฆ่าสัตว์ศรีสุดา ธีรานุวัฒน์ (4) โรงฆ่าสัตว์ศรีสวัสดิ์ กิจสวัสดิ์ (5) โรงฆ่าสัตว์นายนิมิตร กิจฉลอง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2567