สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำแนะนำปรึกษาสถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ โดยมีนายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน  กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอำเภอกำแพงแสน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าเยี่ยมชม จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย (1) บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 224 ม.6 ต.ทุ่งบัว อ.แพงแสน จ.นครปฐม (2) บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 178 ม.11 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2567