สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 1 ราย โดยมี ไก่ไข่สาว จำนวน 30 ตัว ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ นายโกมล อ่อนสด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 6 ก.ย. 2564