สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันให้กับแมวเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว รวมทั้งสิ้น 27 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ห้กับแมว 46 ตัว สุนัข 7 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 10 ก.ย. 2564