สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำโดยนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สหกรณ์โคนมเขาขลุง ราชบุรี สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และสหกรณ์โคนมศิริโชค ได้ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พื้นที่ หมู่ 4, 5, 6, 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนเกษตรกร 93 ราย รวมโคนมทั้งสิ้น 2,777 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 14 ก.ย. 2564