สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่หมู่ 4 เกษตรกร 43 ราย หมู่ 13 เกษตรกรกร 30 ราย และหมู่ 14 เกษตรกร 34 ราย รวมเกษตรกร 107 ราย และในพื้นที่ตำบลหินมูล  ตำบลบางเลน และตำบลบางไทรป่า เกษตรกร 31 ราย รวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 138 ราย มีสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) 378 ตัว สัตว์ปีก 991 ตัว โคเนื้อ 360 ตัว กระบือ 3 ตัว แพะ-แกะ 210 ตัว สุกร 9 ตัว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงประกอบด้วย ข้าวเปลือกสำหรับสัตว์ปีก อาหารสุนัข-แมว และได้มอบไข่ไก่และน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำท่าจีน  

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 14 ต.ค.2564