สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบหญ้าอาหารสัตว์ พร้อมถุงยังชีพให้กับเกษตรกร จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำท่าจีน ซึ่งมีโคเนื้อ 274 ตัว แพะ-แกะ 93 ตัว กระบือ 3 ตัว โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 120 ฟ่อน และถุงยังชีพ จำนวน 8 ถุง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า และตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 20 ต.ค.2564