สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  นายสัตวแพทย์วรากร  จิตรหลัง  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ออกตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 เครือข่าย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2567