สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานคณะทำงานตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการ เพื่อตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สหกรณ์จังหวัดนครปฐม อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม  สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิดยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ด่านกักกันสัตว์นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ซึ่งทั้งสองคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการผลิต และนับสต๊อกนมโรงเรียนชนิดยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด  เลขที่ 29 หมู่ 6 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2567