สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  นายสัตวแพทย์วรากร  จิตรหลัง  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการดำเนินงาน มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 112 ราย ทำหมันสุนัขเพศผู้  4 ตัว เพศเมีย 2 ตัว แมวเพศผู้ 31 ตัว เพศเมีย 42 ตัว รวมทั้งสิ้น 79 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขเพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 22 ตัว แมวเพศผู้
44 ตัว เพศเมีย 66 ตัว รวมทั้งสิ้น 152 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2567