งดรับของขวัญ

 

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ฝึกอบรมโครงการสร้างศักยภาพพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายนพดล ภูมรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 8 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 27 ม.ค.2565

 

 

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ (เนื้อสุกร) โดยนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  ได้มอบหมายให้นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักซากสุกร ของบริษัท โอดีเอส แอบโซลูท จำกัด เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่ ผลการตรวจสอบเนื้อสุกร พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกร จำนวน 4,000 กิโลกรัม ประกอบกิจการประเภทแปรรูปเนื้อสุกรส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้า และไม่พบว่ามีการกักตุนเนื้อสุกร ทั้งนี้ได้มีผลการรายงานการวิเคราะห์ทดสอบไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASFV) ตรวจโดยวิธี Real-time PCR

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 ม.ค.2565

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2565 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ร่วมบูรณาการกับ ปกครองจังหวัดนครปฐม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม  ป้องกันจังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และด่านกักกันสัตว์นครปฐม เข้าตรวจสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ (เนื้อสุกร) 2 แห่ง บริษัท เฮียซน (ลูกเกษ) จำกัด 83/3 ม.6 ต.นครปฐม  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และบริษัท เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง จำกัด 12/2 ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์   รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.พบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สภ.เมืองนครปฐม เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้ง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่ 21 ม.ค.2565

 

 

วันที่ 24 มกราคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์กร อุปพงษ์ รองผกก.ภ.นครปฐม นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม   นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นายสุภณ สยามบุญนัฐ นายอำเภอดอนตูม เข้าตรวจตรวจสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ (เนื้อสุกร) จำนวน 3 แห่ง บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด บริษัท ซ้อใหญ่ จำกัด และบริษัท สมพรเฟรชฟอร์ค จำกัด ผลตรวจทั้ง 3 แห่ง มีการแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการ ครบทั้ง 3 แห่ง ไม่พบมีการกักตุนซากสุกร และสถานที่มีความสะอาดถูกสุขอนามัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 ม.ค.2565

 

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 200 ชุด  ณ  ห้องประชุมสนามจันทร์  ชั้น  5 ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม โดยมี    นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และมีนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน  
จำนวน 30 ราย